Inred ditt akvarium

När du ska starta upp ett akvarium krävs det en del förberedelser såsom att planera vilka fiskar du skall ha i, vilken miljö de trivs i och vilka arter som passar ihop. Vilken typ av fiskfoder  som passar till de olika fiskarna är också viktigt att ha klart för sig innan akvariet befolkas med fisk.

Akvariehobbyn kan engagera hela familjen

Att ha ett akvarium hemma kan vara en fin och intressant inredningsdetalj. Den är ljus, dynamisk och framförallt levande. Det spelar ingen roll om du är nybörjare eller expert. Att sköta om ett akvarium  behöver inte vara svårt, även om det tar en del tid i anspråk. Det är faktiskt så enkelt att även de minsta i familjen kan delta i skötseln och matningen. Under vuxen uppsikt, så klart.

Stimfisk, parfisk eller ensamlevande fiskar

Akvariefiskens naturliga levnadssätt visar sig bäst om fisken får så mycket som möjligt av sina naturliga miljöbehov tillgodosedda. Framförallt måste ditt akvarium vara tillräckligt stort, ha rätt temperatur och vattnet måste hållas tillräckligt rent. Det kan verka konstigt, men ett mindre akvarium är faktiskt ofta mer krävande än ett stort. Viktigast av allt är att man inte ger fiskarna för mycket eller fel fiskfoder.